اخلاق در بازاریابی محتوایی؛ دیجیتال مارکتینگ در جستجوی زره آشیل؟

اخلاق دربازاریابی محتوایی

زمان مطالعه: ۸ دقیقه یان کات توی کتاب تفسیری بر تراژدی‌های یونان باستان نقل می‌کنه: بعد از مرگ آشیل، هنگامی که قرار شد زره او به شجاع‌ترین فرد یونانی تحویل شود، آژاکس فریب خورد. رای‌گیری به فریب آلوده شد، یا که داوران به فروش رفتند و زره که به دست خدای آتش و آهنگری هفائیستوس ساخته شده بود به […]