نظریه مؤلف؛ ژانر یا ایدئولوژی؟

نظریه مولف

زمان مطالعه: ۴ دقیقه نظریه مؤلف را می‌توان یکی از اصلی‌ترین شاکله‌های سینمای موج نو فرانسه و به تبع آن بسیاری از فیلم‌های تاثیرگذار تاریخ سینما دانست. متن پیش رو نگاهی به یکی از مقالات کتاب «ژانرهای سینمایی از شمایل تا ایدئولوژی» نوشته بری کیت گرانت ترجمه شیوا مقانلو از انتشارات بیدگل درباره نظریه مؤلف است: « … در […]