نقد کتاب جنگلِ نروژی اثری از هاروکی موراکامی

نقد کتاب جنگل نروژی هاروکی موراکامی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه اگر شما نیز در زمستانِ جاری، راهِ خود را در میانِ درختانِ جنگل گم کردید، من به شما نقشه‌ی راهی پیشنهاد می‌دهم به اسمِ «جنگلِ نروژی». رمانِ «جنگلِ نروژی»، شهرتی فراگیر برای هاروکی موراکامی در عالمِ ادبیات رقم زد. این رمان گرچه میانِ فصولِ مختلفِ سال در گردش است، اما عمده‌ی آن در فصلِ زمستان […]