نقد فیلم تو هرگز واقعاً اینجا نبودی؛ فیلمی تلخ، تاریک، پرهیجان!

نقد فیلم تو هرگز واقعا اینجا نبودی

زمان مطالعه: ۷ دقیقه فیلمِ «تو هرگز واقعاً اینجا نبودی» برپایه‌ی رمانی ۹۰ صفحه‌ای و پر از خشونت اثرِ جوناتان ایمس نوشته شده. خودِ فیلم نیز توأم با خشونت است، اما خشونت‌های آن بیش از آنکه بصری باشد، غیرعینی و ناملموس است، و در عین حال رعب‌انگیز. پی‌رنگِ زننده و هولناکِ داستان پیرامونِ دسیسه‌‌ی کودک‌ربایی است که مردانِ صاحب‌قدرت […]