آبی، سفید، قرمز؛ سه‌گانه کیشلوفسکی، سه‌گانه رنگ‌ها، سه‌گانه شانس

زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه ‌ «دنیا فقط این نور‌های خیره کننده، این زندگی پر شتاب، قوطی کوکاکولا، ماشین جدید و … نیست. حقیقت دیگری هم هست… ماورا؟ بله، تردیدی نیست. خوب یا بد درباره‌اش هیچ نمی‌دانم، اما چیز دیگری هم هست» سینمای کیشلوفسکی سینمایی است که با هر تعریف یا نگاهی جایی میان زندگی‌های روزمره و ماورایی ناشناخته قرار […]