طرح یک مسئله؛ شهرِ بی‌تئاتر، تنِ بی‌سر است

شهر بی تئاتر

زمان مطالعه: ۳ دقیقه پیش‌نوشت: این یادداشت با این پیش‌فرض نوشته شده است که پدیدۀ «اثر پروانه‌ای» شامل حال تئاتر ایران نیز می‌شود و وجود این هنر در ایران، بی‌معنی، بی‌اساس و بی‌اثر نبوده و نیست. ‌نمی‌دانم نظریه‌پردازان درمورد شهر بی‌تئاتر چه گفته‌اند. شهر بی‌تئاتر، شهری است که در آن تئاتر بالقوه هست، اما بالفعل نمی‌تواند باشد؛ زیرا هنرمندانش […]